Kupa Terapisi ve Klinik Araştırmalar

Kupa Terapisi

Kupa Terapisi nedir?
Kan dolaşımını arttırmak ve iyileşme sağlamak için bölgesel vakum oluşturmaya dayanan köklü tedavi yöntemine Kupa Terapisi denir. Hastalıktan kurtulmak veya sağlığı koruma amacıyla atık maddelerin yoğun olarak toplandığı belli noktalardaki tıkanıklık, kılcal damar ve ince damarlardan kirli kanın alındığı Yaş Kupa Terapisi ise ‘Hacamat’ olarak da bilinir.
Kupa Terapisinin Tarihçesi
Beş bin yıldan fazla süredir dünya genelinde yaygın bir biçimde, birçok kültürün halk tedavilerinde kullanılmıştır. Bu kadim tedavi yöntemi Eski Mısırlılardan Yunanlı hekimlere ve sonra da Romalılara taşındı. İslam hekimleri, Hz. Muhammed (s.a.v.) tarafından uygulanması ve tavsiye edilmesiyle bu tedavi yöntemini daha da ileri götürdü. Arap ve Osmanlı Tıbbı’nda çokça kullanıldı. Kupa Terapisinin İslam Tıbbı’ndaki adıyla ‘Hacamat’ın, Çin’de milattan önce 3. Yüzyıla kadar uzanan bir geçmişi vardır.
Hipokrat (M.Ö. 400) Kupa Terapisi hakkında ayrıntılı yazılar kaleme almıştır. Tarihin bilinen en eski tıp metinleri olan Eber Papirüsleri’nde (M.Ö. 1550) Kupa Terapisinden bahsedildiğini görebiliriz.

18. yüzyılın ortalarında Avrupalı ve Amerikalı doktorlar ve cerrahlar birçok hastalığın tedavisinde Kupa Terapisini kullanmaktaydı. 18. ve 19. Yüzyıllarda İngiliz halkı ilkbahar ve sonbahar aylarında hastanelere Kupa Terapisi ve kan aldırma için başvuruyorlardı. Ancak bu tedavi 20. yüzyılın ilk yarısında kimya ve fiziğin gelişimi ile yön değiştiren Modern Tıp sentetik ilaçlara ve ameliyatlara yöneldi. Bu gelişmeler Kupa Terapisi’nin popülerliğinin azalmasına yol açtı.
Bugün Kupa Terapisi geniş halk kitleleri tarafından talep ve tercih edilmeye devam ediyor. Yakın bir zamanda ise sağlık profesyonelleri de bu köklü ve pratik tedaviye yeniden ilgi duymaya başladı. Bu uyanış yeterli olmasa da yükselen talep ve ortaya çıkan bilimsel araştırma sonuçları Kupa Terapisi’nin daha çok insana ulaşabileceğini gösteriyor.
Günümüzde birçok hastalık için Geleneksel /Alternatif Tıp (GAT) gitgide daha sık kullanılıyor. Dünyada gelişmiş ülkelerde toplumun yaklaşık %80’i bu tedavi yöntemlerini tercih ediyor[i].
Çin’de ve ABD’de tıp fakültelerinde Tamamlayıcı Tıp dersinin bir bölümü olarak Kupa Terapisi eğitimi veriliyor. Almanya ve İngiltere’de Tıp ve Sağlık Bilimleri fakültelerinde seçmeli ders olarak Kupa Terapisi okutuluyor. Türkiye’de saygın üniversiteler tarafından Kupa Terapisi hakkında bilimsel araştırmalar yürütülüyor. T.C. Sağlık Bakanlığı, uygulamanın güvenliği ve kalitesini yükseltmek için çalışmalar yapıyor.

İslam’da Kupa Terapisi
Arapça’da Kupa Terapisi El-Hicame kelimesiyle ifade edilir. Bu kelime emmek, çekmek ve hecmin / vücudun doğal haline döndürülmesi anlamında kullanılır. Daha çok, bir miktar kanın da alındığı Yaş Kupa Terapisi için Türkçe’de ise Hacamat kelimesi kullanılır.
Kupa Terapisinin Klinik Araştırmaları
Yunan hekimleri ve en son büyük Geleneksel Tıp yaklaşımı olan Osmanlı hekimleri birçok klinik araştırma sonucu kaydetmiştir. Örneğin Amasya Şifahanesi baştabibi, 15. Yüzyıl Fatih döneminin meşhur Osmanlı hekimlerinden Şerafettin Sabuncuoğlu pnömotoraks tedavisinde Kupa Terapisinin (hacamat) kullanım şeklini bildirmektedir[iii]. Tarihte çıbanlardan kanı ve irini çıkartmak veya zehirlenmiş alanlardan kanın uzaklaştırılması için de kullanılmıştır.
Tedavinin kolay uygulanması ve iyileştirici gücün fazla olması sebebiyle uygulama alanlarının geniş olmasını sağlamıştır. Artrit, kan bozuklukları, yumuşak doku romatizması[iv], baş ağrısı, migren, yüksek tansiyon, diyabet, soğuk algınlığı, bel ve sırt ağrısı, ağrılı adet, kısırlık, kronik öksürük, bronşiyal astım, felç[v] , diş ağrısı, boğaz ağrısı[vi] , adhesive capsulitis (frozen sholder)[vii], Akut tregeminal nevralji[viii], ürtiker[ix], zona (herpes zoster)[x] gibi hastalıkların yanında depresyon ve şizofreni gibi ruh hastalıklarında da kullanılmıştır. Ayrıca kan bozukluklarında, ağrı dindirmede, iltihap gidermede, zihinsel ve fiziksel rahatlamada, rehabilitasyonda, varisli damarlar için ve derin doku rahatlamasında etkilidir.
Araştırmalarda fiziksel (immünolojik, hematolojik ve romatolojik gibi) ve psikolojik yararlarının olduğu ifade edilmektedir. Kupa Terapisinin kadın ve erkekte kısırlık, iktidarsızlık ve isteksizlik vakalarında başarılı kullanımı hakkında yapılan araştırma sonucunda üretkenlik / doğurganlık artışında %50 ilerleme sağlandığı tespit edilmiştir.
Yapılan araştırmalarda yaş kupa terapisi esnasında oluşan dışa doğru vakum sayesinde vücuda kan yoluyla bulaşabilecek bir hastalığın geçmesi önlenmektedir[xi]. Bu yönüyle de güvenli bir uygulama olduğu belirtilmiştir.
Kupa Terapisinin bazı araştırmalardaki başarı oranları:
Ağrılar[xii] – başarı %97,12
Bel soğukluğu[xiii] – başarı %84
Kireçlenme[xiv] – Başarı %94,6
Kas fibrosisi[xv] [xvi]– başarı %97,6
Spondiloz[xvii] – başarı %97
Şizofreni (sakinleştirici olarak)[xviii] – başarı %96
[i] Traditional Medicine , Fact Sheet No:134, Aralık 2008 , Dünya Sağlık Örgütü,
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs134/en/ (Haziran 2012’de erişildi)
[ii] (Buhari Tıbb 13, Müslim Mü’sekal 62-63, Ebu Davud Nikah 26, Tıb 3, Tirmizi Büyü 48, Tirmizi Tıbb 9, 12, İbn Mace Tıbb 20, Muvatta İst’izan 27, Ahmed bin Hanbel I 18, III 108, 182, V 9, 15, 19, Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 13/491)
[iii] Were Pneumothorax and Its Management Known in 15th-Century Anatolia?, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2676596/?tool=pubmed (Haziran 2012’de erişildI)
[iv] Dr. Muhammad M El Hennawy http://hcp.obgyn.net/infertility/content/article/1760982/1923728 (Haziran 2012’de erişildI)
[v] Cupping, by Subhuti Dharmananda, Ph.D., Director, Institute for Traditional Medicine, Portland, Oregon , mart 1999, http://www.itmonline.org/arts/cupping.htm (Haziran 2012’de erişildI)
[vi] Wu Jiashu, Observation of analgesic effect of acupuncturing dazhui point, Journal of Traditional Chinese Medicine 1989; 9(4): 240–242.
[vii] Ju Huadong, 30 cases of frozen shoulder treated by needling and cupping, International Journal of Clinical Acupuncture 1998; 9(3): 327–328
[viii] Zhang Zhilong, Observation on therapeutic effects of blood-letting puncture with cupping in acute trigeminal neuralgia, Journal of Traditional Chinese Medicine 1997; 17(4): 272–274
[ix] Wang Huaiping, Treatment of urticaria with cupping, Journal of Traditional Chinese Medicine 1993; 13(2): 105
[x] H. Cao, ve Ark.[2010] Clinical research evidence of cupping therapy in China: a systematic literature review, BMC Complementary and Alternative Medicine http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1472-6882-10-70.pdf
[xi] L. M. Tham, H.P.Lee, C. Lu, Cupping: From a biomechanical perspective, Journal of Biomechanics, Haziran 2005, http://www.jbiomech.com/article/S0021-9290(05)00322-2/abstract (Haziran 2012’de erişildi)
[xii] Quingdao L. Ve Guying H [1984]: The Clinical Observation of Treatment on Pain by Shallow Puncture and Cupping. The second National Symposium an Acupuncture and Moxibustion and Acupuncture Anaesthesia, Pekin, Çin, Ağustos 7-10, 1984
[xiii] Wang K. [1996]: 116 Cases of Ganococcal Arthritis Treated with Acupuncture. J Traditional Chinese Medicine, Haziran; 16 (2:108-111)
[xiv] Chen Lei [1999]: Treating 39 Cases of Acute Gout with bloodletting Puncturing and Cupping Method, Shangai Journal of Acupuncture; 18 [3]:30
[xv] Huang Ji Yan, ve ark [1996]: Massage and Induction 10 [4]: 4-5
[xvi] Yang Jian Min, ve ark [1996]: Anhui Journal of TCM Clinical Application. 8 [3]: 130
[xvii] Zhang Hong ve ark, The Journal of Chinese Medicine 64/40 http://www.jcm.co.uk/jcm-article-archive/product/catalog/product/view/7779/cervical-spondylosis-100-patients-treated-with-sliding-cupping/
[xviii] Dey T [2000]: Coathing the Troubled Mind; Acupuncture and Moxibustion in Treatment of Schizophrenia: Paradigm Publishing, Brookline, Massachusetts.