Hakkımızda

şirket profili

Geleneksel-Kadim tıbbın binlerce yıllık uyguladığı ve faydalılığı ispat edilmiş onlarca uygulama metodunun yeniden hayat bulması ve modern tıbbın ışığında yorumlanması misyonuyla yola çıkmış olan kuruluşumuz bu amaç ile Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp uygulamalarını için tıp hekimlerine eğitim ve danışmanlık yapmak, Eğitim seminerleri, Sempozyumlar düzenleme, Sağlıklı yaşam danışmanlığı hizmetlerini sunmaktadır.
Şimdilerde özel hastanelerde hayata geçirilmeye başlayan Alternatif Tıp bölümlerinin açılması özellikle  Hürodoterapi(Sülük),  Kupaterapi (Hacamat) gibi dar alanda kalsa da diğer onlarca danışmanlık zaman içerisinde  hayata geçirileceğini ümit etmekteyiz. Akupunktur uygulamalarının yanısıra Manuel terapi, Refleksoloji , Fitoterapi, Aromaterapi vb tamamlayıcı uygulamalar bakir birer alan olarak gelecek vadetmektedir.
Sağlıklı bir hayatın birinci adımı olan sağlıklı beslenme  yani Helal ve Tayyip gıdalarla  beslenme yola çıkış hedeflerimizin başında gelir.Bu konuda toplum bilincini artırmak ve bu vasıfta ki gıdaların üretim ve kullanımını yaygınlaştırmakta hedefimizdir.
Modern tıbbın açmazlarından olan ilaçların önlenemeyen ve hatta çoğu zaman bilinemeyen yan etkilerinin insanları geleneksel  uygulamalara yönlendirdiği bir gerçektir. Bu güzel bir gelişme olmakla birlikte yetkin insanlar tarafından yapılmayınca ciddi komplikasyonları olan istismara açık bir alan oluşmuştur.Bu bağlamda devletimiz olaya el atmış ve Sağlık Bakanlığı geçen sene bir yönetmenlik yayınlayarak Geleneksel Tıp metodlarını kimlerin icra edeceğini,  uygulama alanlarını, gerekli altyapı ekipman ve donanımlarını, endikasyonlarını  ve kontredikasyonlarını belirlemiştir.

Toplumsal bilinci artırmak, Alternatif  Tıp uygulamalarını akademik seviyeye getirmek,  Uygulamacıların kalite ve bilgi seviyesini yükseltmek ve bu doğrultu da Dernek, Vakıf, Fakülteler kurmak amacıyla Has Vital Geleneksel Sağlık ve Danışmanlık Merkezi kurulmuştur.

Bu alanlarda tıp hekimlerine altyapı kurmak, eğitimler için sempozyumlar düzenlemek, ihtiyaç duyulan ekipman ve cihazların satışını yapmak ve bu konularda araştırmalar yapmaktadır.

Hasvital Geleneksel Sağlık ve Danışmanlık Merkezi sağlıklı yaşam ve doğru beslenme başta olmak üzere bir çok alanda danışmanlık vermektedir.

Bilgi ve Sorularınız İçin İletişime Geçin